Nỗ lực bao nhiêu cho đủ?

157 Views

Bắt đầu một dự án đầy tiềm năng, chúng ta luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức và theo đuổi đến cùng. Nhưng khoan đã, “sức” có ngần nào và “cùng” là ở đâu? Năm 20 tuổi, tôi mở tiệm bánh của riêng mình sau 1 thời gian làm online và đi học thêm … Đọc tiếp