Từ tốn pha 1 tách trà rồi cùng nhau đọc vài dòng chữ nhỏ.

Chúc bạn sẽ có những phút giây chậm rãi và ý nghĩa tại góc nhỏ này.