Internet đang khiến bạn ngu đi?

Chân lý ai cũng biết : “Hotboy/Hotgirl yêu đương hời hợt, thay bồ như thay áo, khó mà hiểu được sự sâu sắc của tình yêu và không bao giờ gặp được người chân thành”. Nhưng hầu hết chúng ta không biết, nguyên lý đó cũng đang xảy ra với não bộ và trí nhớ của mình.

Read More »