Đọc sách gì để viết tốt?

Đọc sách gì để viết tốt?

Nhiều học sinh và cả người lớn luôn băn khoăn về việc ”đọc sách gì” để viết thật mượt. Nhưng kỹ năng viết không được hình thành nhờ 1 cuốn sách nào đó. Đặc biệt, văn mẫu lại càng không!

Read More »
Chuẩn bị ôn thi viên chức ở Ngoại giao

Chuẩn bị ôn thi viên chức ở Ngoại giao cần có gì?

Kỳ thi khắc nghiệt gần đây nhất mà tôi tham gia, đó là kỳ thi viên chức vào Học viện Ngoại giao dưới sự giám sát chỉ đạo của Bộ Ngoại giao. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc thi lớn bé trong đời nhưng thực sự, tôi vẫn lo lắng và đôi khi muốn bỏ cuộc.

Read More »