Hướng dẫn cảm thụ tác phẩm Người lái đò sông Đà

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn […] nền giáo dục dạy người ta tri thức, kỹ năng, phẩm chất, đạo đức, tạo ra năng lực thực, tức những gì mà người học có thể sử dụng cho công việc, cho mưu sinh, cho đời, cho đất nước. Để có được “nhân tài thật”, thì cần phải “học thật” và “thi thật”.

Read More »

Hướng dẫn cảm thụ bài thơ Tây Tiến kèm tài liệu

Tài liệu được biên soạn nằm trong dự án “Văn học-Yêu lại từ đầu”. Loạt nội dung với mục đích ủng hộ chủ trương học văn đúng nghĩa theo lời Bộ trưởng Bộ giáo dục. Các bạn trẻ hoàn toàn có thể cảm thụ được Văn học và viết một bài văn bằng chính trải nghiệm, hiểu biết và năng lực của mình.​

Read More »

Kỹ thuật nâng cấp bài luận – điểm tuyệt đối!

Bạn muốn viết luận trôi chảy, trình bày bài nói argumentatif một cách đơn giản và an toàn nhất? Hãy bám sát cấu trúc nghị luận và dàn ý bài exposé. Nhưng nếu bạn có tham vọng được điểm cao hơn nữa, điểm gần tuyệt đối thì cần phải có một vũ khí khác…

Read More »