Bạn có thể đọc những dòng thông tin dưới đây để biết rõ hơn về chủ nhân ngôi nhà này nhé!

Thông tin cơ bản

Tên đầy đủ : Triệu Nguyễn Huyền Trang

Ngày sinh : 24/10/1995

Cung Hoàng đạo : Thiên Yết

Trình độ học vấn

Thạc sĩ – Đại học Toulon Viện Quốc tế Pháp ngữ

Ngành Truyền thông số và Xuất bản

Cử nhân – Học viện Ngoại giao

Ngành Truyền thông Quốc tế, khoa Truyền thông & Văn hóa đối ngoại

Học sinh – THPT Chuyên Vĩnh Phúc, lớp chuyên Pháp

Học sinh – Tiểu học & THCS Triệu Đề

Việc làm hiện tại

Giảng dạy & Nghiên cứu

–  Giảng viên ngành Truyền thông quốc tế

   Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao (từ tháng 11/2021).

–  Giảng viên tiếng Pháp

   Trung tâm Coin Français & Khoa Pháp HV Ngoại giao (từ tháng 9/2018).

–  Tác giả sách, học liệu về văn học, tiếng Pháp và truyền thông.

Sáng tạo nội dung giáo dục

–  Youtuber Triệu Nguyễn Huyền Trang 

   Kênh Youtube về giáo dục và phương pháp học tập (từ tháng 12/2019).

–  Podcaster Triệu Nguyễn Huyền Trang 

   Kênh Podcast phát triển bản thân qua trải nghiệm (từ tháng 7/2021).

Phát triển dự án đổi mới giáo dục

Chủ nhiệm dự án giáo dục Văn học – Yêu lại từ đầu

  Dự án phi lợi nhuận về đổi mới cách tiếp cận văn học (từ tháng 11/2021).

Người sáng lập, vận hành Doanh nghiệp xã hội Yên Văn

   DNXH vì mục tiêu đổi mới tư duy dạy & học môn Ngữ văn (từ 12/2022).

"Trong suốt 12 năm học Phổ thông, mình đã dành rất nhiều thời gian để học và khám phá bản thân thông qua các môn học, các chương trình ngoại khoá và hàng loạt kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Sau này khi vào Đại học, mình vừa làm việc trong lĩnh vực truyền thông, vừa tham gia giảng dạy ngôn ngữ. Tháng 11/2021, mình trở về Học viện Ngoại giao và chính thức trở thành một giảng viên, một nhà giáo trong hệ thống giáo dục công lập. Cuối cùng cũng có một công việc cho phép mình theo đuổi cả truyền thông và sư phạm."

Chúc bạn sẽ có những giây phút ý nghĩa tại nơi này.