Chuẩn bị 1 ly nước đầy, vài viên kẹo nhỏ để cùng học tập, làm việc chăm chỉ nào.

Mọi ước mơ trong đời đều có thể thực hiện được, chỉ cần bạn đủ niềm tin cố gắng.

Khuyết danh