“Chí Phèo” và “Sóng ở đáy sông”: Quá khứ của kẻ tha hóa

61 Views
“Chí Phèo” và “Sóng ở đáy sông”: Quá khứ của kẻ tha hóa

Nhìn vào cuộc đời của Chí Phèo và Núi trong “Sóng ở đáy sông”, ta có thể nhận ra rằng sự yếu đuối bên trong và sức ép tiêu cực bên ngoài rất dễ biến ta trở thành người mình căm ghét nhất. Rồi ta lại phản bội những ước mơ và lý tưởng của chính mình.